Bases del Sorteig Premis Campanya de Nadal 2021-22   BASES DEL SORTEIG 10 premis de 50€ i 5 premis de 100€ www.compresalasenia.es   1.- ORGANITZADOR I OBJECTE La Federació de Comerciants de la Sénia (en endavant FECOSE) amb CIF: G43360924 i domicili al C/Tortosa, 1, ha

You don't have permission to register