III CONCURS DE GUARNIMENTS DE BALCONS FESTES
MAJORS DE LA SÉNIA

1. Objecte

El concurs està obert a la participació de tots els domicilis de la Sénia, de forma
individual o col·lectiva.

2. Finalitat del premi

Premiar el millor guarniment de balcó, finestra o façana. El guarniment ha de
tenir l’escut de la Sénia.

Es pot participar en tres temàtiques:
1. Categoria flor natural
2. Categoria elements reciclats (material reutilitzat, roba, paper, plàstic)
3. Categoria millor composició: es tindrà en compte l’originalitat, la
complexitat i el disseny de la decoració i l’ús de materials reciclats.

3. Durada del premi:

Els Els balcons, finestres o façanes, hauran de romandre engalanats del 20 al
28 d’agost.

4. Premi:

Es premiaran tres xecs regals de 100€ en vals de compra cadascun, un per
cada categoria.

5. Jurat:

Un jurat format per representants de Fecose i de l’Àrea de Serveis
comerç de l’Ajuntament serà l’encarregat de valorar-los.

6. El veredicte

El veredicte i lliurament de premis es farà saber el dia 22 d’agost a les
19:00h a través de les xarxes socials de Fecose i als guanyadors
individualment per via telefònica.

7. Termini:

El termini de presentació de les inscripcions serà el 17 d’agost de 2022.

8. Inscripció

Per participar-hi s’ha de fer la inscripció enviant un correu electrònic a:
info@compresalasenia.es
S’han de especificar les següents dades obligatòries per a participar-hi:
○ Nom i Cognoms de qui participa
○ Adreça Completa del Balcó
○ Telèfon
La data límit d’inscripció és el dimecres 17 d’agost.

Qualsevol qüestió que sorgeixi no prevista en aquestes bases l’ha de resoldre
l’organització i ha de ser acceptada pels participants obligatòriament.

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de totes aquestes bases.

 

Fecose
Publicat el 27/07/2022